ლიფტების მონტაჟი და მომსახურება

CLC Elevator დაარსდა 2018 წელს, მას შემდეგ აქტიურად ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე, მოკლე ვადაში შესრულებული აქვს ასეულობით პროექტი, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორში.