ლიფტის საბარათე სისტემა

კორპუსის ციფრულ ყულაბა, რომელის დახმარებითაც აგროვებთ თანხებს მარტივად და დროულად, შემდგომ კი ყველასათვის გამჭვირვალედ განკარგავთ. აგროვილი თანხით შესაძლებელია უზრუნველყოს კორპუსისთვის საჭირო სერვისები